בועת שמחה (XL)

Happiness Hotel

תיאור הפרויקט

מלון שמספר סיפור ומכניס את האורחים לתוך מסלול של סקרנות וציפייה דרך השבילים בכדי ליצור תהליך רגשי אצל אורחי המלון. המבנים השונים והשטחים שמסביבם עוצבו כדי לפתות ולסקרן את האורח. סקרנות מובילה לשוטטות אשר בסיום כל שביל משתחררים אצל האדם אנדרופינים הגורמים לשמחה. 

העיצוב מאופיין על ידי אלמנטים אנכיים חזרתיים, שמסתירים או חושפים לסירוגין את שדה הראייה ובו זמנית יוצרים קצביות עדינה. ריחות שמעודדים מרץ, מצד אחד והרפיה מצד שני, פוזרו במקומות הרלוונטיים במלון.

שנת ביצוע

2018

קרדיטים

עזר ליפשיץ ן הדמיות